توضیحات محصول: Add Taq Master را در بازار با غلظت دو برابر به فروش می‌رسانند و حاوی تمامی معرف‌های مورد قبول برای انجام PCR است.

نام محصولAdd Taq Master (2x conc.)
Cat.NO35001
اجزای کیتAdd Taq Master (2x Conc.) در حجم ۱/۰ میلی‌لیتر
موارد استفاده از محصول
انجام PCR