نام محصولProteinase K Solution
Cat.NO91321
غلظت20 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر
حجم1/0 میلی‌لیتر