توضیحات محصول: این کیت برای آزمایشات حساس مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از آن بسیار راحت بوده و حاوی تمام معرف‌ها برای سنتز رشته‌ی اول cDNA می‌باشد.

نام محصول
AddScript RT Master (2x conc.)
Cat.NO22101
اجزای کیت AddScript RT Master (2x conc.) در حجم ۱/۰ میلی‌لیتر
موارد استفاده از محصول • PCR
• Real Time PCR