Seq-DI Formamide

توضیحات:
فرمامید با کیفیت بالا آماده برای استفاده این یک فرمامید بسیار دیونیزه شده است که برای تعلیق مجدد نمونه قبل از تزریق الکتروکینتیک در سیستم های الکتروفورز مویرگی استفاده می شود. رای نتایج مطلوب هنگام نمونه گیری فرمولاسیون را آلوده نکنید. معرفی آب ، اسیدها ، بازها یا نمک ها می تواند بر کیفیت محصول تأثیر منفی بگذارد.

نام محصول:
Seq-DI Formamide 25ml

مشخصاتCat.NO
25mlSDF-025
کلیه حقوق این سایت نزد گروه درمان نگار آیندگان محفوظ است.