توضیحات محصول: این کیت برای آزمایشات حساس مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از آن بسیار راحت بوده و حاوی تمام معرف‌ها برای سنتز رشته‌ی اول cDNA می‌باشد.

نام محصولAddScript cDNA Synthesis Kit
Cat.NO22701
اجزای کیت1. AddScript Enzyme Solutionx20 درحجم ۵۰ میکرولیتر
۲٫ x2Reaction Buffer درحجم ۰/۵ میلی‌لیتر
۳٫ ۱۰ میلی‌مول dNTP Mixture(هر ۲/۵ میلی مول) ۱/۰ میلی‌لیتر
۴٫ oligo dT20 x10 در حجم ۰/۱ میلی‌لیتر
۵٫ random hexamer x10 در حجم ۰/۱ میلی‌لیتر
۶٫ Nuclease-free H20 در حجم ۱/۰ میلی‌لیتر
موارد استفاده از محصول• PCR
• Real Time PCR
• مناسب برای انجام Real time PCR همراه با رنگ های فلورسنت مانند SYBR Green I® و TaqMan