توضیحات محصول: این کیت یک روش ساده‌،سریع و مقرون به صرفه  برای جداسازی Plasmid DNA از سلول‌های باکتریایی ارائه می دهد.

نام محصول
AddPrep Plasmid DNA Extraction Kit
Cat.NO10010
سایز100تایی
موارد استفاده از محصولاستخراج plasmid DNA از سلول‌های باکتریایی