توضیحات محصول: این کیت برای آزمایشات حساس مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از آن بسیار راحت بوده و که حاوی تمام معرف ها برای سنتز cDNA اولین رشته و واکنش PCR در یک واکنش در لوله به طور مداوم است.

نام محصول AddScript RT-PCR Kit
Cat.NO 23601
اجزای کیت 1. AddScript Enzyme Solution X20 در حجم ۵۰ میکرولیتر
۲٫ ۲/۵ مول Buffer در حجم ۰/۵ میلی‌لیتر
۳٫ Nuclease-free H20 در حجم ۱/۰ میلی‌لیتر
موارد استفاده از محصول • PCR
• Real Time PCR