توضیحات محصول: AddStart Taq Master با دو برابر غلظت، حاوی تمام فاکتور‌های لازم برای انجام  PCR می‌باشد و مناسب واکنش های با شروع داغ می‌باشد.

نام محصولAddStart Taq Master (2x Conc.)
Cat.NO36101
اجزای کیتAddStart Taq Master (2x Conc.) در حجم ۱/۰ میلی‌لیتر
موارد استفاده از محصول
برای انجامPCR