توضیحات:

دستگاه EXP160 از کمپانی Zybio ، نسل سیستم qPCR که جز دستگاه های Realtime PCR با استفاده از فلوئورسانس می‌باشد. این دستگاه دارای دو ماژول حرارتی مستقل ۸تایی بوده که می‌توان در آن دو پروتکل مختلف را به طور جداگانه اجرا کرد.
Zybio EXP160 مناسب برای کاربردهای مختلف مانند تشخیص پاتوژن، ژنوتیپ، ژن دارو درمانی، بیان ژن، آزمایش ایمنی غذا، سلامت عمومی، بهداشت حیوانات و غیره می‌باشد.

EXP160مدل دستگاه
360*330*260ابعاد
12.5 کیلو‌گرموزن
16عدد نمونه (در دو جایگاه ۸تایی جدا از هم)تعداد نمونه
100-15 میکرولیترمیزان نمونه
4 کانال تشخیصیتعداد کانال‌های فلوئورسنت
به سرعت ۳۰ دقیقهسرعت عملیات
30-110 درجه سانتی‌گرادمیزان دما
5.8- درجه سلسیوس بر ثانیهمتوسط نرخ گرمایش
4.8- درجه سلسیوس بر ثانیهمتوسط نرخ سرمایش
1- درجه سلسیوسنوسانات دما
0.3- درجه سلسیوسدقت دمایی
لامپ LED با راندمان بالامحرک Source نوری
R ≥ ۰٫۹۹۰فلورسانس خطی
Qualitative/ Absolute Quantifification Analysisنرم‌افزارها
CV ≤ ۱%تکرارپذیری فلورسانس
Multiple printing templates/ customized templateگزارش‌
داردپشتیبانی LIS
10-30 درجه ‌سانتی‌گرادمیزان دمای حین کار

تهران بلوار جلال آل احمد ، بین امیر آباد شمالی و اتوبان چمران، خیابان پروانه،نبش کوچه چهارم،پلاک۷

۰۲۱۸۸۶۳۳۷۰۵

Info@darmannegar.com