نام محصول:
RT-qPCR HemaVision HemaVision-7Q
Cat.NO:
HV01-7Q
توضیحات:
برای غربالگری و تشخیص ۷ انتقال کروموزوم با بیش از ۴۰ نقطه شکست کروموزومی از نظر بالینی فقط در ۴ ساعت. این ۷ جابجایی t (9،۲۲) جزئی ، ماژور و خرد است.(۱،۱۹) t ؛ t (12،۲۱) inv16 ؛ t (15،۱۷) S V و L ؛ t (8،۲۱) و t (4،۱۱). در انواع درختان لوله های qPCR عرضه می شود: WRP ، WLP یا CRP. برای ۱۲ تست حاوی مواد باشد.

نام محصول:
RT-qPCR HemaVision HemaVision-28Q
Cat.NO:
HV01-28Q
توضیحات:
برای غربالگری و تشخیص ۲۸ انتقال کروموزوم با بیش از ۱۴۵ نقطه شکست کروموزومی از نظر بالینی فقط در ۴ ساعت. در سه نوع لوله qPCR عرضه می شود: WRP ، WLP یا FRP. برای ۱۲ تست حاوی مواد باشد.

تهران بلوار جلال آل احمد ، بین امیر آباد شمالی و اتوبان چمران، خیابان پروانه،نبش کوچه چهارم،پلاک۷

۰۲۱۸۸۶۳۳۷۰۵

Info@darmannegar.com