توضیحات محصول:

این کیت جهت استخراج RNA/DNA انسانی، ویروسی، باکتریایی و قارچی با خلوص باال از نمونه خون و بافی کوت، مایعات بدن، مدفوع، سیتولوژ ی، کشت سلولی و انواع نمونه های بافتی طراحی شده است. 

نام محصول
CedExtra purification kit (100)
Cat.NO110120
اجزای کیتLysis Buffer (LB) 22 ml
Tissue Lysis Buffer (TL) 22 ml
Binding Buffer (BB) 50 ml
Wash Buffer1 (WB1) 40 ml
Wash Buffer2 (WB2) 12.5 x 2 ml
Elution Buffer (EB) 30 ml
Column 50 x 2
Collection tube 100 x 2
Proteinase K 2 x1.2ml
مواد استفاده از محصولAdjustable Volume Pipette
Biosafety cabinet
Vortex spin
Nuclease free filter tips
Desktop micro centrifuge (14,000 x g)
RNAse free sterile micro tube
Biohazard waste container
Absolut ethanol
Single-use glove

تهران بلوار جلال آل احمد ، بین امیر آباد شمالی و اتوبان چمران، خیابان پروانه،نبش کوچه چهارم،پلاک۷

۰۲۱۸۸۶۳۳۷۰۵

Info@darmannegar.com