توضیحات محصول: 

این کیت جهت استخراج Total RNA با خلوص بالا از نمونه های مایعات انسانی و حیوانی شامل: سرم،پلاسما، مایع مغزی نخاعی، مایع مفصلی، ترشحات دستگاه تنفسی تحتانی و فوقانی، مایع آسیت، پلور قابل استفاده می باشد.
این کیت استخراج بر پایه ستون سیلیکا می باشد. بافر لایز این کیت محتوی دترجنت ، گوانیدین، ایزوتیوسیانات نگهدارنده RNA و بافر می باشد. محلول های مرحله شستشوی این کیت حاوی گوانیدین هیدروکلراید و بافر می‌باشد.
RNA استخراج شده می‌تواند برای اهداف مختلف از جمله اندازه گیری بیان ژن، بررسی حضور RNA ارگانیسم ها در نمونه (RT-PCR) استفاده شود.

نام محصول
Viral RNA Extraction Kit (100)
Cat.NO110110
اجزای کیتLysis Buffer (LB) 22 ml
Binding Buffer (BB) 30 ml
Wash Buffer1 (WB1) 40 ml
Wash Buffer2 (WB2) 10 ml
Elution Buffer (EB) 20 ml
Spin Column 100
Collection tube 200
موارد استفاده از محصولAdjustable Volume Pipette
Biosafety cabinet
Vortex spin
RNAse free filter tips
Desktop micro centrifuge (14,000 x g)
RNAse free sterile micro tube
Biohazard waste container
Micro tube racks
Absolut ethanol
Single-use glove
توجه: (این محصول در حال گرفتن مجوز می‌باشد و به زودی وارد بازار خواهد شد.)