کمپانی Techne

این کمپانی یکی از کمپانی های پیشرو در ساخت دستگاه های مولکولی آزمایشگاهی می باشد. دستگاه های ترمال سایکلر این کمپاانی جزء ابتدایی ترین دستگاه ها در این حوزه می باشد. این کمپانی در حال حاضر زیرمجموعه هلدینگ bibby Scientific می باشد.
دستگاه Real time PCR این کمپانی با نامPro48 Prime تکنولوژی خریداری شده از کمپانی illumine امریکا می باشد که در انگلستان تولید می شود.

سایت: www.techne.com

کلیه حقوق این سایت نزد گروه درمان نگار آیندگان محفوظ است.