این کمپانی یکی از کمپانی های پیشرو در ساخت دستگاه های مولکولی آزمایشگاهی می باشد. دستگاه های ترمال سایکلر این کمپاانی جزء ابتدایی ترین دستگاه ها در این حوزه می باشد. این کمپانی در حال حاضر زیرمجموعه هلدینگ bibby Scientific می باشد.
دستگاه Real time PCR این کمپانی با نامPro48 Prime تکنولوژی خریداری شده از کمپانی illumine امریکا می باشد که در انگلستان تولید می شود.

سایت: www.techne.com