این کمپانی از سال ۲۰۱۳ در زمینه تولید Reagent های PCR / Real time PCR و کیت های Rapid فعالیت خود را آغاز کرده است.
این کمپانی در واقع کمپانی خواهر Genetbio می باشد.

سایت: www.addbio.net